سوالی که در رتبه بندی شرکت ها مطرح میشود طبقه بندی شرکت ها از نظر شیوه و سطح فعالیت و رتبه دهی آن ها با استفاده از فاکتور های موثر می باشد. همان طور که در معرفی مفهوم رتبه بندی شرکت ها گفته شد، رتبه بندی با استفاده از کاراکترها و حروف الفبای انگلیسی انجام میشود. چگونگی رتبه بندی شرکت ها را در ادامه می خوانید.

نحوه رتبه بندی شرکت ها

رتبه بندی شرکت ها بر حسب سطح فعالیت
ابتدا بد نیست با سطوح رتبه بندی آشنا شوید :
رتبه بندی کشوری : در این شیوه رتبه بندی شرکت شما در سطح کشور مدنظرتان و با استفاده از اصول و قوانین حاکم بر آن انجام میشود.
رتبه بندی منطقه ای : اگر رتبه بندی شرکت خود را در سطح منطقه انجام می دهید با چند کشور که ناحیه اطراف شما را احاطه کرده اند در یک شیوه از رتبه بندی شرکت مشترک خواهید شد.
رتبه بندی جهانی : رتبه بندی جهانی طبق اصول رتبه بندی شرکت به صورت بین المللی انجام میشود و شرکت های بزرگ و برتر جهان این کار را در حال حاضر در سراسر دنیا انجام می دهند.
رتبه بندی شرکت ها بر حسب نوع فعالیت
رتبه بندی انفورماتیک
رتبه بندی شرکت EPC
رتبه بندی مشاوران
رتبه بندی پیمانکاران
رتبه بندی انبوه سازان

نحوه رتبه بندی شرکت ها

نحوه رتبه بندی شرکت ها

رتبه بندی شرکت با استفاده از اطلاعات اعتباری یک شرکت از منابع مختلف انجام میشود. برخی از این منابع عبارتند از:
گزارش اعتباری : این گزارش بعد از ثبت شرکت و فعالیت های اخیر شما تهیه شده و هویت شما را در رتبه بندی شرکت ها تثبیت می کند.
امکانات اعتباری : کسانی که رتبه بندی شرکت شما را انجام می دهند ابتدا باید ببینند که شما این خدمت به سرمایه گذاران را برای چه فعالیتی انجام می دهید. به زبان دیگر هدف شما از احداث و سرویس دهی در شرکت چیست؟
در محاسبه این رتبه بندی اطلاعات قومی و قبیله ای، فردی و قضایی (در صورت ثبت شرکت) تاثیری ندارد.

منبع: چگونگی رتبه بندی شرکت ها

برچسب های رتبه بندی